ENDAST GROSSISTFÖRSÄLJNING

Red Line RL-Anti-Gel 60145

Artikelnr: 60145 Kategori:

Beskrivning

Dieselbränsle innehåller vax och vanligtvis
vatten. Vid kyla faller vaxet ur lösning
och vattnet i bränslet fryser. Vaxet
kristalliseras på botten av bränsletanken
och bildar en paraffinliknande massa.
Bränslepumpen suger upp vaxkristallerna
i bränslesystemet vilket sätter igen
bränslefilter och ledningar. Detta leder till
driftsstörningar, hög bränsleförbrukning
och startproblem.
RL Anti-Gel eliminerar problemen med
paraffinering i dieselbränsle under kalla
förhållanden.
RL Anti-Gel sänker även fryspunkten på
vattnet i bränslet till -30 grader vilket i sin
tur sänker fryspunkten på bränslet till -40
grader.
• Smörjer injektorer och pumpar
• Förbättrar bränsleekonomin
• Löser vaxkristalliseringar i bränsle
systemet
• Sänker fryspunkten på bränslet
• Tar bort vatten ur bränslesystemet
En flaska behandlar upp till 380 liter
diesel vid kontinuerlig användning. Vid
extrem kyla rekommenderas en flaska till
190 liter diesel.

Förp 12